ID bài viết : 00182130 / Sửa lần cuối : 16/08/2017

Chú ý: Về việc không nên sử dụng pinLi-Ion Cell của Sony trong thuốc lá điện tử

    2016-11-10

    Sony luôn quan tâm đến sự an toàn của người dùng. Gần đây chúng tôi nhận thấy rằng một số người có thể sử dụng pin lithium VTC ("Li-Ion Cells") của chúng tôi theo cách mà Sony không mong muốn để họ sử dụng trong Thuốc lá điện tử.

    Sony đã không thử nghiệm Li-Ion cells trong Thuốc lá điện tử. Bởi vì pin Li-Ion Cells của Sony có công suất lớn nên đòi hỏi phải thận trọng và tuân theo cơ chế để sử dụng chúng an toàn. Sony không nhận thấy Thuốc lá điện tử có cơ chế bảo vệ an toàn.

    Sử dụng pin Li-Ion Cells của Sony trong Thuốc lá điện tử có thể gây rủi ro nghiêm trọng với tài sản và an toàn cá nhân của quý khách.

    Pin Li-Ion Cells Sony được bán cho các nhà sản xuất và để cung cấp năng lượng cho các sản phẩm chẳng hạn như các công cụ điện có các biện pháp phòng ngừa an toàn nhất định và cơ chế đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của chúng tôi.