ID bài viết : 00181936 / Sửa lần cuối : 16/08/2017

Chấm dứt Dịch vụ Tải về chương trình Cập nhật phần mềm SonicStage® CP (SonicStage Ver.4.3 ) Security Update Program and SonicStage® Ver.4.3 dành cho MSAC-US30/MSAC-US40/MSAC-EX1

  2011-11-22

  Cám ơn Quý khách vẫn tín nhiệm các sản phẩm của Sony.

  Xin thông báo dịch vụ tải về chương trình Cập nhật phần mềm SonicStage® CP (SonicStage Ver.4.3 ) Security Update Program and SonicStage® Ver.4.3 dành cho MSAC-U30/MSAC-US40/MSAC-EX1 của các loại máy bên dưới sẽ chấm dứt vào ngày 20 Tháng 12 năm 2011.

  Loại máy áp dụng:
  • MSAC-US40
  • MSAC-US30
  • MSAC-EX1
  Để biết thêm chi tiết về việc chấm dứt dịch vụ tải về này, vui lòng liên hệ Trung tâm Bảo hành địa phương của bạn. Vui lòng xem danh sách các Trung tâm Bảo hành tại trang Trung tâm Bảo hành.

   

  Chính sách bảo mật

  Các thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như họ tên, địa chỉ thư tín và/ hoặc số điện thoại,sẽ được bảo mật khi anh chị cung cấp cho Phòng Thông Tin Khách Hàng và các Trung Tâm Bảo Hành và chỉ phục vụ cho việc liên hệ với bạn để giải đáp các vấn đề liên quan đến thông báo này và dịch vụ hỗ trợ liên quan khác. Trong một số trường hợp, các thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển đến cho một công ty thứ ba đã được Sony ủy thác để đảm bảo các dịch vụ tương tự. Ngay cả trong trường hợp này, Sony vẫn đảm bảo công ty thứ ba sẽ vẫn áp dụng chung chính sách bảo mật nghiêm ngặt để sư dụng, lưu trữ và hủy thông tin cá nhân của bạn.

  *Vui lòng liên hệ Phòng Thông Tin Khách Hàng hoặc các Trung Tâm Bảo Hành gần nhất nếu bạn có thắc mắc, điều chỉnh, hủy hoặc tạm hoãn sử dụng các thông tin cá nhân đã được cung cấp liên quan đến thông báo này. (Chúng tôi xin thông báo rằng trong trường hợp hủy hoặc tạm hoãn sử dụng thông tin cá nhân của bạn, Sony có thể không cung cấp được các dịch vụ thích hợp để phục vụ cho các mục đích được đề cập bên trên)