ID bài viết : 00181039 / Sửa lần cuối : 16/08/2017

Chú ý cho người sử dụng Máy quay phim xách tay kỹ kỹ thuật số HDR-FX1/HDR-FX1E.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

2005-01-18

đã hiểu được rằng những hạn chế do máy quay phim xách tay chất lượng cao  HDR-FX1/HDR-FX1E có thể xảy ra ở điều kiện sau đây :

Khi chế độ tiếng của máy quay phim xách tay HDR-FX1/HDR-FX1E được chuyển sang chế độ 16 bit (ở chế độ DV) , và thiết bị được tắt , phần mềm được sử dụng ở máy quay phim xách tay được thiết đặt mặc định ở chế độ 12 bit, dù cho màn hình LCD của thiết bị được thiết đặt để hiển thị ở chế độ 16 bit.

Đối với khu vực Châu Á Thái Bình Dương , Những hạn chế này được áp dụng với Máy quay phim xách tay HDR-FX1/HDR-FX1E và có thể cả với những seri sau :

 

Serial No.

HDR-FX1

From

To

 

1310001

1310050

 

1940001

1940039

 

1940041

1940041

 

1940045

1940045

 

1940049

1940100

 

1980001

1980138

 

 

Serial No.

HDR-FX1E

From

To

 

1340001

1340200

 

1390001

1390050

 

1410001

1410050

 

1410085

1410085

Để sửa chữa được tình trạng này, Sony cung cấp một phần mềm cập nhật cho người sử dụng sản phẩm của Sony tại các trung tâm chăm sóc khách hàng của Sony  Với những sản phẩm bị xảy ra tình trạng ở trên; thời hạn bảo hành vấn có hiệu lực với máy quay phim xách tay seri HDR-FX1/HDR-FX1E. Chúng tôi mong muốn khách hàng hãy liên hệ với trung trung ủy quyền của Sony ở nơi gần nhất để biết thêm chi tiết. Dịch vụ cập nhật phần mềm ở khu vực này sẽ được chính thức đi vào hoạt động vào tháng 2 năm 2005 và chúng tôi mong muốn khách hàng hãy liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được ủy quyền của Sony để biết thêm thông tin vào tháng 2. Bạn có thể tìm thấy danh sách các trung tâm chăm sóc khách hàng của Sony ở trên trang hỗ trợ khách hàng của Sony .

Sony hết sức lấy làm tiếc về bất kỳ sự rắc rối nào xảy ra do vấn đề này và sẽ cố gắng hết sức để khắc phục sự và ngăn chặn không để xảy ra những sự cố như vậy.

Cảm ơn bạn vì đã thông cảm và hợp tác với Sony.