ID bài viết : 00180714 / Sửa lần cuối : 16/08/2017

Thông báo về việc sửa chữa và kiểm tra các TV BRAVIA với số máy cụ thể thuộc model [KDL-40CX520, KDL-46CX520]

  2011-04-22

  Cám ơn quí khách tiếp tục dành sự quan tâm đến các sản phẩm của Sony.

   

  Gần đây, chúng tôi nhận thấy một lỗi về điện có liên quan đến số lượng nhỏ các TV BRAVIA loại máy KDL-40CX520,KDL-46CX520. Những máy bị ảnh hưởng này đã không đáp ứng được các yêu cầu về thiết kế của Sony với bộ phận cách điện và như vậy, khi những TV này chịu những điều kiện hiếm gặp nào đó (như nhiệt độ cao, độ ẩm cao và sử dụng liên tục trong thời gian kéo dài), khách hàng tiếp xúc với những phần kim loại của các TV hay phần kim loại của các thiết bị kết nối với TV, có thể gặp triệu chứng kích thích rất nhẹ (tê tê nhẹ), nhưng không nguy hại đến cơ thể.

   

  Để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa và kiểm tra miễn phí đối với các TV bị ảnh hưởng.

   

  Các model bị ảnh hưởng: một số lượng nhỏ của loại máy KDL-40CX520, KDL-46CX520.Để kiểm tra máy của quí khách có trong danh sách ảnh hưởng hay không , xin vui lòng liên hệ đường dây nóng 1800 588 885 hoặc 1900 561 561 hoặc địa chỉ các trung tâm Bảo Hành gần nhất để kiểm tra số máy. Danh sách các Trung tâm bảo hành Sony có thể xem tại trang Service Centers.

   

  Nếu quí khách sở hữu máy bị ảnh hưởng, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về máy và thông tin cá nhân cho đường dây nóng hoặc trạm Bảo Hành gần nhất để nhân viên kỹ thuật của chúng tôi sẽ liên hệ để kiểm tra và sửa chữa miễn phí.

   

   [Chính sách bảo mật]

  Các thông tin cá nhân của quí khách, chẳng hạn như họ tên, địa chỉ thư tín và/ hoặc số điện thoại, sẽ được bảo mật khi quí khách cung cấp cho các Trung tâm bảo hành. Những thông tin này chỉ phục vụ cho việc liên hệ với quí khách để giải đáp các vấn đề liên quan đến thông báo này và dịch vụ hỗ trợ liên quan khác. Trong một số trường hợp, các thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển đến cho một công ty thứ ba đã được Sony ủy thác để đảm bảo cho các dịch vụ tương tự. Ngay cả trong trường hợp này, Sony vẫn đảm bảo công ty thứ ba sẽ vẫn áp dụng chung chính sách bảo mật nghiêm ngặt để sử dụng, lưu trữ và hủy thông tin cá nhân của bạn.

   

  *Vui lòng liên hệ với đường dây nóng 1800 588 885 hoặc 1900 561 561 hoặc các Trung tâm bảo hành gần nhất nếu bạn có thắc mắc, điều chỉnh, hủy hoặc tạm hoãn sử dụng các thông tin cá nhân đã được cung cấp liên quan đến thông báo này. (Chúng tôi xin thông báo rằng trong trường hợp hủy hoặc tạm hoãn sử dụng thông tin cá nhân của bạn, Sony có thể không cung cấp được các dịch vụ thích hợp để phục vụ cho các mục đích được đề cập bên trên).