ID bài viết : 00225015 / Sửa lần cuối : 15/03/2019

Thông tin về khả năng tương thích với loa Active Speaker Windows 8

  Về vấn đề hệ điều hành:

  • Windows 8 phải là cài đặt gốc trên máy tính của bạn.
  • Thiết bị có thể hoạt động không bình thường nếu đã nâng cấp lên Windows 8 từ một hệ điều hành khác.
  • Không bảo đảm hoạt động cho tất cả máy tính.
  • Các sản phẩm này hỗ trợ Windows 8.

  Ký hiệu:

  1. O : Tương thích
  2. - : Không tương thích
  Active Speaker (Sạc qua cổng USB)
  Tên mẫu máy Khả năng tương thích (Kết nối USB)
  SRS-BTV5O


  Lưu ý:
  Nói chung, tên hệ thống và tên các sản phẩm được sử dụng trên trang web này là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của các nhà sản xuất hoặc nhà phát triển tương ứng.
  Tuy nhiên, các ký hiệu ™ hoặc ® sẽ không được sử dụng trên trang web này trong mọi trường hợp.