ID bài viết : 00180435 / Sửa lần cuối : 17/08/2017

Thông tin khả năng tương thích giữa máy in ảnh kỹ thuật số và Windows 8

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này


Hệ điều hành:

  •     Windows 8 phải được nhà sản xuất cài đặt sẵn trên máy tính của bạn.
  •     Không đảm bảo hoạt động nếu nâng cấp lên Windows 8 từ hệ điều hành khác.
  •     Không đảm bảo hoạt động cho tất cả các máy tính.
  •     Hỗ trợ Windows 8 và Windows Pro 8.
  •     Xác nhận hệ điều hành trong chế độ desktop

Chú thích:

  1. O : Tương thích
  2. - :   Không tương thích
Model Compatibility Status (USB Connection) Notes
DPP-F700 O *1
DPP-F800 O *1
DPP-FP60 O *1
DPP-FP65 O *1
DPP-FP67 O *1
DPP-FP70 O *1
DPP-FP75 O *1
DPP-FP77 O *1
DPP-FP85 O *1
DPP-FP90 O *1
DPP-FP95 O *1
DPP-FP97 O *1


*1: Vui lòng cài đặt trình điều khiển máy in sử dụng Windows Update
Khi kết nối thiết bị với một máy tính có kết nối Internet bằng cáp USB, trình điều khiển sẽ tự động cài đặt vào máy tính của bạn. Lưu ý:
Hệ thống và tên sản phẩm được sử dụng trong trang web này, nói chung, là thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các nhà phát triển, các nhà sản xuất.
Tuy nhiên, ™ hoặc ® nhãn hiệu không được sử dụng trong trang web này.