ID bài viết : 00180431 / Sửa lần cuối : 17/08/2017

Thông tin tương thích giữa máy ảnh Bloggie HD và Windows 8

  Hệ điều hành:

  •     Windows 8 phải được nhà sản xuất cài đặt sẵn trên máy tính của bạn.
  •     Không đảm bảo hoạt động nếu nâng cấp lên Windows 8 từ hệ điều hành khác.
  •     Không đảm bảo hoạt động cho tất cả các  máy tính.
  •     Hỗ trợ Windows 8 và Windows Pro 8.
  •     Xác nhận hệ điều hành trong chế độ desktop

  Lưu ý:

  • Chức năng USB stream không hỗ trợ Windows 8.

  Chú thích:

  1. O : Tương thích
  2. - :   Không tương thích
  Máy ảnh Bloggie HD
  Model Name Compatibility Status Notes
  MHS-CM5 O *1
  MHS-FS1 O  
  MHS-FS1K O  
  MHS-FS2 O  
  MHS-FS2K O  
  MHS-FS3 O  
  MHS-FS3K O  
  MHS-PM5 O *1
  MHS-PM5K O *1
  MHS-TS20 O  
  MHS-TS20K O  
  MHS-TS22 O  

  *1: Các hình ảnh không được chuyển vào đúng cách nếu kết nối USB trước khi bật máy tính. Trong trường hợp này, hãy rút cáp USB và sau đó kết nối lại

  Lưu ý:
  Hệ thống và tên sản phẩm được sử dụng trong trang web này, nói chung, là thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các nhà phát triển, các nhà sản xuất.
  Tuy nhiên, ™ hoặc ® nhãn hiệu không được sử dụng trong trang web này.