ID bài viết : 00180390 / Sửa lần cuối : 26/07/2017

Bảng tương thích Windows 7 cho máy quay phim Flash / Memory Stick

  Bảng dưới đây cho bạn thấy kết quả việc kiểm tra tính tương thích của mỗi sản phẩm với Windows 7.
  Về môi trường có thể ứng dụng được:

  • Windows 7 cần được cài đặt trước tại nhà máy.
  • Không hỗ trợ môi trường nâng cấp từ các hệ điều hành khác.
  • Quá trình hoạt động không được đảm bảo trong tất cả các máy tính.

  Lưu ý: 

  • Chức năng USB streaming không được hỗ trợ trừ trường hợp quy định.
  • Kết nối i.LINK được kiểm tra bằng Windows Movie Maker.

  Ghi chú:
  O : Tương thích

  ∆ : Tương thích với các điều kiện/ chức năng bị hạn chế

  USB

  Model

  64-bit

  32-bit

  DCR-SX30E O O*3
  DCR-SX31E O O*3
  DCR-SX40/E O O*3
  DCR-SX41/E O O*3
  DCR-SX50E O O*3
  DCR-SX60E O O*3
  HDR-CX100/E O O*3
  HDR-CX105E O O*3
  HDR-CX106E O O*3
  HDR-CX11E O O*3
  HDR-CX12/E O O*3
  HDR-CX500/E/V/VE O O*3
  HDR-CX505VE O O*3
  HDR-CX520/E/V/VE O O*3
  HDR-CX6EK ∆*2 ∆*2
  HDR-CX7/E/K/EK ∆*2 ∆*2
  HDR-TG1/E ∆*2 ∆*2
  HDR-TG3/E ∆*2 ∆*2
  HDR-TG5/E/V/VE O O*3
  HDR-TG7VE O O*3

   

  *2 Yêu cầu PMB để nạp phim vào, nhưng phiên bản kèm theo máy quay này không tương thích với Windows 7. Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất để tương thích với Windows 7 (ngoại trừ Starter). Để tránh các vấn đề có thể xảy ra, hãy chắc rằng kiểm tra bảng tính tương thích của phần mềm kèm thao và thực hiện quá trình cập nhật cho mỗi phiên bản.

  *3 Phần mềm kèm theo PMB, được yêu cầu để nạp phim vào, không tương thích với Starter Edition của Windows 7.

   

  Bảng dưới đây cho bạn thấy kết quả việc kiểm tra tính tương thích của mỗi sản phẩm với Windows 7.
  Về môi trường có thể ứng dụng được:

  • Windows 7 cần được cài đặt trước tại nhà máy.
  • Không hỗ trợ môi trường nâng cấp từ các hệ điều hành khác.
  • Quá trình hoạt động không được đảm bảo trong tất cả các máy tính.
  Lưu ý:
  • Starter Edition của Windows 7 không được hỗ trợ trừ trường hợp quy định.
  • Với phiên bản 64-bit, phần mềm hoạt động trong chế độ tương thích 32 bit.
  Loại Phần mềm Phiên bản Tính tương thích Lưu ý

  64-bit

  32-bit

  Tất cả PMB (Picture Motion Browser) 3.2.00 hoặc cao hơn
  2.1.03 ~ 3.1.00 Không Sẽ tương thích bằng cách áp dụng chương trình cập nhật mới nhất.
  2.1.02  hoặc cũ hơn Không

  phiên bản 64 bit:
  Không cài đặt PMB trực tiếp từ đĩa CD-ROM vì có thể bị lỗi. Thay vào đó, hãy cài đặt bằng cách dùng PMB Installer for Vista 64-bit, và áp dụng chương trình cập nhật mới nhất.


  phiên bản 32 bit:

  Sẽ tương thích bằng cách áp dụng chương trình cập nhật mới nhất.

  Cập nhật lần cuối ngày 28 tháng 04 năm 2010