ID bài viết : 00180384 / Sửa lần cuối : 17/08/2017

Thông tin tương thích giữa máy nghe nhạc Walkman MP3 và Windows 8

   

  Hệ điều hành:

  • Windows 8 phải được nhà sản xuất cài đặt sẵn trên máy tính của bạn.
  •     Không đảm bảo hoạt động nếu nâng cấp lên Windows 8 từ hệ điều hành khác.
  •     Không đảm bảo hoạt động cho tất cả các dòng máy.
  •     Hỗ trợ Windows 8 và Windows Pro 8.
  •     Xác nhận hệ điều hành trong chế độ desktop

  Chú thích:

  1. O : Tương thích
  2. - :   Không tương thích
  Máy nghe nhạc Walkman MP3
  Loại máy Trạng thái tương thích
  NWZ-A844 O
  NWZ-A845 O
  NWZ-A846 O
  NWZ-A864 O
  NWZ-A865 O
  NWZ-A866 O
  NWZ-B152F O
  NWZ-B153F O
  NWZ-B162F O
  NWZ-B162FEK O
  NWZ-B163F O
  NWZ-B172F O
  NWZ-B173F O
  NWZ-E053 O
  NWZ-E353 O
  NWZ-E363 O
  NWZ-E373 O
  NWZ-E443 O
  NWZ-E443K O
  NWZ-E444 O
  NWZ-E444K O
  NWZ-E445 O
  NWZ-E453 O
  NWZ-E454 O
  NWZ-E455 O
  NWZ-E463 O
  NWZ-E463K O
  NWZ-E464 O
  NWZ-E465 O
  NWZ-E473 O
  NWZ-E473K O
  NWZ-E474 O
  NWZ-E475 O
  NWZ-E574 O
  NWZ-F804 O
  NWZ-F805 O
  NWZ-F806 O
  NWZ-S543 O
  NWZ-S544 O
  NWZ-S545 O
  NWZ-S744 O
  NWZ-S745 O
  NWZ-S754 O
  NWZ-S755 O
  NWZ-S764 O
  NWZ-S764BT O
  NWZ-S765 O
  NWZ-S774BT O
  NWZ-S775BT O
  NWZ-W252 O
  NWZ-W262 O
  NWZ-Z1040 O
  NWZ-Z1050 O
  NWZ-Z1060 O
  Back to Top


  Phần mềm ứng dụng Phiên bản Trạng thái tương thích
  Content Transfer 1.3 O
  Media Go   O
  Music Unlimited Transfer 1.2 O


   Lưu ý:
  Hệ thống và tên sản phẩm được sử dụng trong trang web này, nói chung, là thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các nhà phát triển, các nhà sản xuất.
  Tuy nhiên, ™ hoặc ® nhãn hiệu không được sử dụng trong trang web này.