ID bài viết : 00180380 / Sửa lần cuối : 26/07/2017

Bảng tương thích Windows 7 cho Digital Photo Printer (máy in ảnh kỹ thuật số)

  Bảng dưới đây cho bạn thấy kết quả của việc kiểm tra tính tương thích đối với mỗi sản phẩm với Windows 7.
  Về môi trường có thể ứng dụng được:

  • Windows 7 cần được cài đặt trước tại nhà máy.
  • Không hỗ trợ môi trường được nâng cấp từ hệ điều hành khác.
  • Quá trình hoạt động không được đảm bảo trong tất cả các máy tính.

  Ghi chú:
  O : Tương thích
  X : Không tương thích

  ∆ : Tương thích với các điều kiện/ tính năng bị hạn chế

  Máy in ảnh

  USB / Parallel

  Model

  64-bit

  32-bit

  DPP-EX5 ∆*1 ∆*1
  DPP-EX50 ∆*1 ∆*1
  DPP-EX7 ∆*1 ∆*1
  DPP-F700 O O
  DPP-FP30 ∆*2 ∆*2
  DPP-FP35 ∆*2 ∆*2
  DPP-FP50 ∆*2 ∆*2
  DPP-FP55 ∆*2 ∆*2
  DPP-FP60 O O
  DPP-FP65/BT O*3 O*3
  DPP-FP67 O*4 O*4
  DPP-FP70 O O
  DPP-FP75 O*3 O*3
  DPP-FP77 O*4 O*4
  DPP-FP85 O*3 O*3
  DPP-FP90 O O
  DPP-FP95 O*3 O*3
  DPP-FP97 O*4 O*4
  DPP-M1 X X
  DPP-MP1 X X
  DPP-MS300 X X
  DPP-M55 X X
  DPP-MS700 X X
  DPP-SV55 X X
  DPP-SV77 X X
  DPP-SV88 X X

  *1 Vì trình điều khiển kèm theo máy không hoạt động, hãy sử dụng trình điều khiển sẵn có với Windows Update. Tuy nhiên, không hỗ trợ các chức năng như giảm mắt đỏ và xem trước.
  *2 Thay vì dùng trình điều khiển kèm theo máy in, hãy sử dụng trình điều khiển sẵn có với Windows Update. Tuy nhiên, không hỗ trợ các chức năng như giảm mắt đỏ và xem trước.
  *3 Hãy sử dụng trình điều khiển máy in được bao gồm trong Windows 7.
  *4 Hãy tải về và cài đặt trình điều khiển tương thích với Windows 7.

  Trình điều khiển kèm theo máy in không thể được cài đặt trong Windows 7 bằng quá trình bình thường.

  Bảng dưới đây cho bạn thấy kết quả của việc kiểm tra tính tương thích đối với mỗi sản phẩm với Windows 7.
  Về môi trường có thể ứng dụng được:

  • Windows 7 cần được cài đặt trước tại nhà máy.
  • Không hỗ trợ môi trường được nâng cấp từ hệ điều hành khác.
  • Quá trình hoạt động không được đảm bảo trong tất cả các máy tính.

  Lưu ý:
  • Không hỗ trợ Starter Edition của Windows 7 trừ trường hợp quy định.
  • Với phiên bản 64 bit, phần mềm hoạt động như chế độ tương thích 32 bit.
  Loại

  Phần mềm

  Phiên bản Tính tương thích Ghi chú

  64-bit

  32-bit

  Tất cả PMB (Picture Motion Browser) 3.2.00 hoặc cao hơn DPP-FP67/FP77/FP97
  được kèm theo với PMB Ver.4.2.01
  2.1.03 ~ 3.1.00 Không

  DPP-FP65/FP75/FP85/FP95
  được kèm theo với PMB 3.0.01

  Sẽ tương thích bằng cách áp dụng chương trình cập nhật mới nhất.

  2.1.02 hoặc cũ hơn Không

  DPP-FP60/FP70/FP90
  được kèm theo với  PMB 2.0.05.
  DPP-FP35/FP55 được kèm theo với PMB 1.1

   

  Phiên bản 64 bit:
  Không cài đặt trực tiếp PMB từ CD-ROM vì có thể bị lỗi. Thay vào đó, cài đặt bằng PMB Installer for Vista 64-bit, và áp dụng chương trình cập nhật mới nhất.
  Phiên bản 32 bit:
  Sẽ tương thích bằng cách áp dụng chương trình cập nhật mới nhất.

  Photo Printer PictureGear Studio 2.0 Không  

  Cập nhật lần cuối ngày 28 tháng 04 năm 2010