ID bài viết : 00180355 / Sửa lần cuối : 26/07/2017

Bảng tương thích Windows 7 cho DVD Camcorder (máy quay phim DVD)

  Bảng dưới đây cho bạn thấy kết quả của việc kiểm tra tính tương thích đối với mỗi sản phẩm với Windows 7.
  Về môi trường có thể ứng dụng được:

  • Windows 7 cần được cài đặt trước tại nhà máy.
  • Không hỗ trợ môi trường được nâng cấp từ hệ điều hành khác.
  • Quá trình hoạt động không được đảm bảo trong tất cả các máy tính

  Lưu ý: 

  • Không hỗ trợ chức năng The USB streaming trừ trường hợp quy định.
  • Khả năng kết nối i.LINK được kiểm tra bằng Windows Movie Maker.

  Ghi chú:
  O : Tương thích
  X : Không tương thích

  ∆ : Tương thích với các điều kiện/ tính năng bị hạn chế

  USB

  Model

  64-bit

  32-bit

  DCR-DVD100/E X X
  DCR-DVD101/E X X
  DCR-DVD103 ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD106E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD108E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD109E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD110E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD115E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD150E O O*3
  DCR-DVD200/E X X
  DCR-DVD201/E X X
  DCR-DVD203/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD300 X X
  DCR-DVD301 X X
  DCR-DVD305/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD306/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD308/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD310E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD403/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD405/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD406/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD408/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD410E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD450E O O*3
  DCR-DVD505/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD506E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD508E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD510E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD608/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD610/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD650/E O O*3
  DCR-DVD653/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD7/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD703/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD708/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD710/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD755/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD803/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD805/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD808/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD810/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD850/E O O*3
  DCR-DVD905/E ∆*4 ∆*4
  DCR-DVD908/E ∆*2 ∆*2
  DCR-DVD910/E ∆*2 ∆*2
  HDR-UX1/E ∆*2 ∆*2
  HDR-UX10/E ∆*2 ∆*2
  HDR-UX19E ∆*2 ∆*2
  HDR-UX20E ∆*2 ∆*2
  HDR-UX3E ∆*2 ∆*2
  HDR-UX5/E ∆*2 ∆*2
  HDR-UX7/E ∆*2 ∆*2
  HDR-UX9E ∆*2 ∆*2

  *2 PMB được yêu cầu để nạp phim vào, nhưng phiên bản kèm theo máy quay không tương thích với Windows 7. Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất để có thể tương thích với Windows 7 (ngoại trừ Starter). Để tránh lỗi xảy ra, hãy đảm bảo kiểm tra bảng tính tương thích của phần mềm kèm theo và thực hiện quá trình cập nhật với mỗi phiên bản.

  *3 Phần mềm kèm theo PMB, được yêu cầu để nạp phim vào, không tương thích với Starter Edition của Windows 7.

  *4 Phần mềm kèm theo (Picture Package), được yêu cầu để nạp phim vào, không tương thích với Windows 7. Thay vào đó, hãy tải về và sử dụng PMB Ver.4.3.03 tương thích với Windows 7 (ngoại trừ Starter).

   

  Bảng dưới đây cho bạn thấy kết quả của việc kiểm tra tính tương thích đối với mỗi sản phẩm với Windows 7.
  Về môi trường có thể ứng dụng được:

  • Windows 7 cần được cài đặt trước tại nhà máy.
  • Không hỗ trợ môi trường được nâng cấp từ hệ điều hành khác.
  • Quá trình hoạt động không được đảm bảo trong tất cả các máy tính.
  Lưu ý:
  • Không hỗ trợ Starter Edition của Windows 7 trừ trường hợp quy định.
  • Với phiên bản 64 bit, phần mềm hoạt động như chế độ tương thích 32 bit.
   
  Phần mềm Phiên bản Tính tương thích  Ghi chú/ Giải pháp thay thế

  64-bit

  32-bit 

  PMB (Picture Motion Browser) 3.2.00  hoặc cao hơn
  2.1.03 ~ 3.1.00 Không Sẽ tương thích bằng cách áp dụng chương trình cập nhật mới nhất. 
  2.1.02 hoặc cũ hơn Không Phiên bản 64 bit:
  Không cài đặt trực tiếp PMB từ CD-ROM vì có thể bị lỗi. Thay vào đó, cài đặt bằng PMB Installer for Vista 64-bit, và áp dụng chương trình cập nhật mới nhất.

  Phiên bản 32 bit:
  Sẽ tương thích bằng cách áp dụng chương trình cập nhật mới nhất.
  Picture Package (PIXELA) Tất cả Không Để thay thế, hãy tải và sử dụng PMB Ver.4.3.03.
  Nero Express 6 (Nero) - Không
  ImageMixer (PIXELA) 1.0/1.5 Không

  Cập nhật lần cuối ngày 28 tháng 04 năm 2010