ID bài viết : 00180316 / Sửa lần cuối : 24/07/2017

Lưu ý về việc sử dụng thiết bị Bluetooth với Máy tính bảng Sony (Sony Tablet S / Sony Tablet P / Xperia™ Tablet S)

    Một số dòng Máy tính bảng Sony cũ ( Sony Tablet S / Sony Tablet P / Xperia™ Tablet S) không hỗ trợ các chức năng trong đặc tính kỹ thuật của Bluetooth Phiên bản 4.0. Khi được kết nối với các thiết bị Bluetooth sau:
    - Tai nghe Bluetooth SBH80
    - Một vài thiết bị Bluetooth Phiên bản.4.0 hoặc mới hơn.


    Sony Tablet sẽ không thể khởi động sau khi tắt máy tính bảng, hoặc thiết bị Bluetooth sẽ tắt và bật lại. Vì vậy, vui lòng không sử dụng các thiết bị Bluetooth đã đề cập ở trên với các dòng máy tính bảng Sony này (Sony Tablet S / Sony Tablet P / Xperia™ Tablet S).