ID bài viết : 00183538 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Các nội dung và chức năng sẽ kết thúc sau khi cập nhật lên Android OS7 (Nougat)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hỗ trợ chính thức dành cho các nội dung và chức năng sau sẽ kết thúc với bản cập nhật Android OS7 (Nougat).

  • PlayStation Now
  • DUALSHOCK 4
  • Update Center (Trung tâm cập nhật)
  • Music Visualizer (Trình chiếu nhạc)
  • Opera TV Store