ID bài viết : 00189117 / Sửa lần cuối : 11/12/2017

Video và âm thanh bị gián đoạn trong khi phát Ứng dụng Amazon trên Android TV.

    Hiện tượng gián đoạn video và âm thanh xảy ra khi ACTION MENU (MENU THAO TÁC) hoặc các nút âm lượng trên điều khiển từ xa của Android TV được nhấn trong khi phát Ứng dụng Amazon. Để khắc phục sự cố, hãy tải về cập nhật phần mềm  mới nhất của Tivi.