ID bài viết : 00189112 / Sửa lần cuối : 11/12/2017

Âm thanh giảm ngẫu nhiên khi Sound bar được kết nối với Android TV.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hiện tượng giảm âm ngẫu nhiên có thể xảy ra khi kết nối Sound bar với Android TV bằng cáp quang. Hãy tải về cập nhật phần mềm  mới nhất để khắc phục sự cố.