ID bài viết : 00189107 / Sửa lần cuối : 26/12/2017

Hình ảnh bị mờ một phần khi chuyển từ tín hiệu 4K sang HD hoặc SD.

    Sự cố này xảy ra do chuyển đổi chế độ hình ảnh trong khi thay đổi tín hiệu Độ phân giải cao (HD) hoặc Độ phân giải chuẩn (SD). Hãy cập nhật phần mềm  mới nhất để khắc phục sự cố.

    Sau khi hoàn thành cập nhật phần mềm, hãy làm theo các bước sau:

    1. Chỉnh Tivi đến chế độ phát 4K.
    2. Thiết lập lại  Tivi.
    3. Chỉnh đến chế độ phát HD hoặc SD.