ID bài viết : 00197737 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Chức năng Mô tả âm thanh và các chức năng liên quan hoạt động không bình thường.

  Tình trạng này là do lỗi giao tiếp xảy ra với giao thức truyền phát 1PID.

  Nếu có sẵn phần mềm Tivi mới, vui lòng tải phần mềm mới về và cập nhật Tivi.
  Làm theo các bước sau để thực hiện cập nhật phần mềm.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
  4. Chọn Software Update (Cập nhật phần mềm).
  5. Chọn Network (Mạng).