ID bài viết : 00182808 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Các điểm cần kiểm tra khi sử dụng Chromecast tích hợp (Google Cast) với loa Sound Bar hoặc Thiết bị thu AV.

  Trước khi bắt đầu sử dụng Chromecast tích hợp (Google Cast) trong loa Sound Bar hoặc thiết bị thu AV, hãy kiểm traxem Chromecast tích hợp (Google Cast) là phiên bản 1.21 hay mới hơn để sử dụng trong loa Sound Bar hoặc Thiết bị thu AV.

  Kiểm tra phiên bản bằng quy trình sau.

  1. Trên điều khiển từ xa của loa Sound Bar hoặc Thiết bị thu AV, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Setup (Thiết lập).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn System Information (Thông tin hệ thống).
  5. Kiểm tra phiên bản của Chromecast tích hợp (Google Cast).

   LƯU Ý: Nếu phiên bản đã cũ, hãy cập nhật phần mềm của loa Sound Bar/Thiết bị thu AV. Để biết thêm chi tiết về cập nhật phần mềm, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng/Hướng dẫn trợ giúp.