ID bài viết : 00189072 / Sửa lần cuối : 26/02/2019

HDR (Dải tần nhạy sáng cao) là gì?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

HDR hay Dải tần nhạy sáng cao là một định dạng video mới.
Nội dung HDR được cung cấp dải tần nhạy sáng rộng hơn nhiều so với nội dung thông thường ở tiến trình tạo.