ID bài viết : 00200298 / Sửa lần cuối : 04/03/2019

Tivi LCD (phát hành từ năm 2017 trở đi) có hỗ trợ HDR10 không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

    Các Tivi này có hỗ trợ HDR10.