ID bài viết : 00200298 / Sửa lần cuối : 24/07/2018

LCD TV (phát hành năm 2017 và 2018) có hỗ trợ HDR10 không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

Các Tivi này có hỗ trợ HDR10.