ID bài viết : 00175832 / Sửa lần cuối : 19/05/2017

Navigation route (Định hướng tuyến đường) được thiết lập bởi ứng dụng Apple CarPlay/Android Auto bị hủy tự động.

Navigation route (Định hướng tuyến đường) được thiết lập bởi ứng dụng Apple CarPlay/Android Auto bị hủy tự động.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Định hướng tuyến đường được thiết lập bởi ứng dụng Apple CarPlay/Android Auto bị hủy trong những trường hợp sau đây.

Khi màn hình định hướng hiển thị trên thiết bị qua XA-NV400 hoặc thiết bị phụ trợ khác sau khi thiết lập một tuyến đường bằng cách sử dụng ứng dụng Apple CarPlay/Android Auto.