ID bài viết : 00189222 / Sửa lần cuối : 18/08/2019In

Cách thiết lập lại hoặc Khôi phục cài đặt gốc trên Tivi (trừ Android TV)

  QUAN TRỌNG: Giải pháp này được áp dụng cho BRAVIA TV không phải Android TV. Để biết chi tiết về cách thiết lập lại Android TV, hãy tham khảo Cách thiết lập lại hoặc Khôi phục cài đặt gốc trên Android TV.

  Việc thiết lập lại Tivi được thực hiện nhằm khôi phục lại Tivi khi không hoạt động bình thường. Có hai phương pháp sau đây, khác nhau về giai đoạn tùy theo tình trạng của Tivi. Tùy theo triệu chứng trên Tivi của bạn, hãy chọn phương pháp thiết lập lại thích hợp.

  1. Bước 1 (Thiết lập lại nguồn điện):
   Nếu bất kỳ sự cố nào xảy ra khi thao tác với Tivi, trước tiên hãy tiến hành quy trình Thiết lập lại nguồn điện dưới đây và kiểm tra xem sự cố có được khắc phục không.

   Cách thiết lập lại nguồn trên Tivi Sony

  2. Bước 2 (Khôi phục dữ liệu gốc):
   Nếu Thiết lập lại nguồn điện ở Bước 1 không khắc phục được sự cố, hãy thử Khôi phục dữ liệu gốc.

   CẢNH BÁO ĐỐI VỚI TIVI LCD VÀ PLASMA: Quy trình này sẽ đặt lại cài đặt hiệu chỉnh video của Tivi.

   Cách khôi phục Tivi về cài đặt gốc