ID bài viết : 00188984 / Sửa lần cuối : 13/04/2022

Cách thiết lập lại nguồn điện hoặc khôi phục cài đặt gốc trên Android TV™

  Thông tin quan trọng trước khi bạn bắt đầu

  • Bài viết này chỉ dành cho các mẫu Android TV. Nếu bạn không chắc về loại Tivi, hãy kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV, Android TV hay loại Tivi khác không.
  • Đối với Google TV, hãy tham khảo Cách thiết lập lại nguồn điện hoặc khôi phục cài đặt gốc trên Google TV™
  • Nếu Tivi của bạn không phải là Android TV hoặc Google TV, hãy tham khảo:
  • Trước khi bạn khôi phục cài đặt gốc của Tivi, hãy đảm bảo rằng Tivi đã bật và bạn tháo mọi thiết bị USB gắn ngoài khỏi Tivi.
  • Có ba cách khác nhau để khôi phục cài đặt gốc của Android Tivi tùy thuộc vào sự cố bạn đang gặp phải:
   • Tùy chọn A (Khởi động lại/Thiết lập lại nguồn) là thiết lập lại mềm luôn được khuyến nghị trước tiên vì bước này có thể giải quyết nhiều sự cố và không ảnh hưởng đến thông tin đã lưu.
   • Tùy chọn B (Khôi phục cài đặt gốc ) là bước tiếp theo nếu khởi động lại hoặc thiết lập lại nguồn không thành công. Khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa tất cả các cài đặt tùy chỉnh của khách hàng khi bước này đặt lại Tivi về thông số kỹ thuật ban đầu.
   • Tùy chọn C (Khôi phục cài đặt gốc bắt buộc) là tùy chọn cuối cùng nếu Khôi phục cài đặt gốc không thành công. Khôi phục cài đặt gốc bắt buộc sẽ xóa tất cả các cài đặt tùy chỉnh của khách hàng khi bước này đặt lại Tivi về thông số kỹ thuật ban đầu. Sử dụng tùy chọn này khi bạn không thể truy cập Tivi qua menu.

  LƯU Ý: Khôi phục cài đặt gốc Khôi phục cài đặt gốc bắt buộc thực hiện cùng một nhiệm vụ - chúng đặt lại Tivi về cài đặt gốc. Khôi phục cài đặt gốc bắt buộc được thực hiện theo cách thủ công bằng các nút Tivi khi bạn không thể truy cập các tùy chọn thiết lập lại trong menu Tivi (tức là khi không thể Khôi phục cài đặt gốc).

  Bạn có thể xem hướng dẫn sau đây giải thích cách khởi động lại hoặc khôi phục cài đặt gốc cho Android TV hoặc chuyển sang các bước chi tiết hơn bên dưới.


  Mẹo: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube  Tùy chọn A: Khởi động lại / Thiết lập lại nguồn

  Tùy chọn này không ảnh hưởng đến thông tin được lưu trên Tivi của bạn (ví dụ: các cài đặt tài khoản Google, ứng dụng, kênh).

  Làm thế nào để khởi động lại (đặt lại) Android TV?

  LƯU Ý: Bỏ qua bước này nếu dây nguồn Tivi của bạn không thể kết nối được.


  Tùy chọn B: Khôi phục cài đặt gốc (sử dụng menu Tivi)

  CẢNH BÁO: Việc khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa tất cả cài đặt tùy chỉnh của khách hàng trên Tivi, bao gồm cài đặt tài khoản Google™, ứng dụng, kênh và cài đặt mạng không dây.

  Cách đồng bộ hóa ứng dụng với tài khoản Google của bạn

  • Bạn có thể đồng bộ hóa các ứng dụng của bạn với tài khoản Google để khôi phục một số dữ liệu của ứng dụng sau khi tiến hành khôi phục cài đặt gốc. Làm theo các bước bên dưới tùy thuộc vào menu Tivi của bạn.
   • Nhấn HOME → điều hướng đến Settings (Cài đặt) → Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) hoặc Accounts and Sign-in (Tài khoản và Đăng nhập) → GoogleChoose synced apps (Chọn ứng dụng đã đồng bộ hóa) → chọn các mục để đồng bộ hóa → Sync now (Đồng bộ hóa ngay)
   • Nhấn HOME → điều hướng đến Settings (Cài đặt) → GoogleChoose synced apps (Chọn ứng dụng đã đồng bộ hóa) trong Sync (Đồng bộ hóa) → chọn các mục để đồng bộ hóa → Sync now (Đồng bộ hóa ngay)
   • Nhấn HOME → điều hướng đến Settings (Cài đặt) → Personal (Cá nhân) → GoogleChoose synced apps (Chọn ứng dụng đã đồng bộ hóa) trong Sync (Đồng bộ hóa) → chọn các mục để đồng bộ hóa → Sync now (Đồng bộ hóa ngay)

  Cách khôi phục Android TV về cài đặt gốc

  LƯU Ý:

  • Quá trình khôi phục cài đặt gốc có thể mất vài phút. Chờ cho đến khi quá trình hoàn tất.
  • Bạn có thể cần nhập mã PIN (nếu mã này được đặt trên Tivi của bạn) khi chọn tùy chọn Erase everything (Xóa tất cả).
  • Sau khi quá trình khôi phục cài đặt gốc hoàn tất, Tivi sẽ khởi động tiện ích Thiết lập ban đầu. Bạn phải đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Google và Chính sách bảo mật của Google.

  Tùy chọn C: Khôi phục cài đặt gốc bắt buộc (sử dụng các nút Tivi)

  CẢNH BÁO: Thực hiện quy trình này sẽ xóa tất cả cài đặt tùy chỉnh trong Tivi bao gồm cài đặt tài khoản Google, ứng dụng, kênh và cài đặt mạng không dây.

  • Quy trình này thường được sử dụng để giải quyết các vấn đề về lỗi ứng dụng, Tivi tự khởi động lại hoặc Tivi không phản hồi với các lệnh điều khiển từ xa.
  • Tivi của bạn phải cài đặt hệ điều hành Android 6.0 Marshmallow trở lên để thực hiện quy trình này.
  • Quy trình này có thể cần có hai người.
  • Tùy theo mẫu Tivi, vị trí và số lượng nút trên Tivi sẽ khác nhau.
  1. Tiến hành Khôi phục cài đặt gốc bắt buộc bằng một hoặc ba nút trên Tivi
  2. Tiến hành khôi phục cài đặt gốc bắt buộc trên Tivi có bốn nút trở lên
  3. Tiến hành lại Khôi phục cài đặt gốc (Tùy chọn B).