ID bài viết : 00170700 / Sửa lần cuối : 02/07/2018

Màn hình tắt khi sử dụng bao chống nước.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Màn hình tắt khi sử dụng bao chống nước.

Khi kính ngắm được kéo lên, màn hình sẽ không bật lên. Đóng kính ngắm trước khi sử dụng máy ảnh với bao chống nước.

LƯU Ý:

  • Nếu máy ảnh phải chịu một chấn động mạnh sau khi bạn đặt nó trong bao chống nước, kính ngắm có thể bật lên và màn hình sẽ tắt. Hãy đảm bảo không để máy ảnh phải chịu chấn động mạnh.
  • Đối với DSC-RX100M5:
    Để đảm bảo màn hình giữ nguyên trong lúc kính ngắm được bật lên, hãy chọn thiết lập sau đây:
    MENU - (Custom Settings) - FINDER/MONITOR - Monitor(Manual)