ID bài viết : 00170708 / Sửa lần cuối : 17/02/2017

Kích hoạt cài đặt Timer REC từ Video & TV SideView.

  Kích hoạt cài đặt Timer REC từ Video & TV SideView.


  Để cài đặt Timer REC bằng Video & TV SideView qua mạng gia đình, thực hiện những bước sau.

  1. Bật TV.
  2. Cài đặt Timer REC từ Video & TV SideView.

  LƯU Ý: Khi sử dụng TV với kết nối có dây, bạn có thể cài đặt TV tự động bật khi thiết lập thời gian ghi. Thực hiện theo các bước sau đây để kích hoạt bật Điều khiển trước khi thiết lập thời gian ghi.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Network trong mục Network & Accessories.
  4. Cài đặt Remote start sang On.