ID bài viết : 00168581 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Những màu nào đại diện cho thể loại chương trình hướng dẫn điện tử (EPGs)?

Những màu nào đại diện cho thể loại chương trình hướng dẫn điện tử (EPGs)?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thể loại EPG được đại diện bởi các màu sắc sau đây:

  1. Xanh dương : Thể thao
  2. Nâu : Nhạc
  3. Xanh lá : Series (Example - Drama)
  4. Hồng : Phim