ID bài viết : 00170478 / Sửa lần cuối : 16/04/2018

Đôi khi tôi nhìn thấy hình ảnh kéo vệt khi video chuyển động nhanh.

Đôi khi tôi nhìn thấy hình ảnh kéo vệt khi video chuyển động nhanh.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Vấn đề này không phải lỗi sản phẩm. Vui lòng xem phần dưới đây.

Màn hình tinh thể lỏng điều khiển ánh sáng và bóng của hình ảnh hiển thị bằng cách thay đổi hướng của các phân tử tinh thể lỏng bởi một điện trường.

Cần phải có một khoảng thời gian nhất định để thay đổi hướng của các phân tử tinh thể lỏng bằng điện trường, và khoảng thời gian này khác nhau tùy theo từng công nghệ LCD Panel.

Do đó, với những hình ảnh chuyển động nhanh có thể nhìn thấy hình ảnh bị kéo vệt. Đây không phải là hư hỏng. Vì tốc độ (tốc độ phản ứng) để thay đổi hướng của các tinh thể lỏng tùy vào kích thước của các tính thể lỏng mà LCD sử dụng và công nghệ sản xuất, với model này, rất khó để cải thiện vấn đề này.