ID bài viết : 00170478 / Sửa lần cuối : 05/09/2019

Đôi khi tôi thấy vệt ảnh hoặc viền tím khi video chuyển nhanh.

    Đây không phải là lỗi.

    Tấm tinh thể lỏng điều chỉnh độ sáng tối của hình ảnh bằng cách thay đổi hướng của các phần tử tinh thể lỏng bằng điện trường.

    Cần một khoảng thời gian nhất định để thay đổi hướng của phần tử tinh thể lỏng bằng điện trường và khoảng thời gian này sẽ khác nhau tùy vào từng công nghệ LCD.

    Do đó bạn có thể thấy vệt ảnh khi hình ảnh chuyển động nhanh. Đây không phải là lỗi. Do tốc độ (tốc độ phản hồi) thay đổi hướng tinh thể lỏng phụ thuộc vào kích thước phần tử tinh thể lỏng mà LCD sử dụng và công nghệ sản xuất, nên khó cải thiện triệu chứng này ở mẫu máy này.