ID bài viết : 00168572 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Điện thoại Xperia không thể kết nối với TA-ZH1ES.

  Điện thoại Xperia không thể kết nối với TA-ZH1ES.

  Nếu điện thoại Xperia của bạn không thể kết nối với TA-ZH1ES, hãy thử những cách sau :

  Bật nguồn Xperia và sau đó kết nối dây cáp. Đối với dòng Xperia XA, hãy kết nối cáp khi tắt nguồn Xperia.

  Nếu điện thoại Xperia vẫn không thể kết nối với thiết bị, hãy kiểm tra xem bạn đã cài phiên bản Android OS mới nhất lên điện thoại Xperia của mình chưa, và sau đó thực hiện qui trình như sau cho điện thoại Xperia.

  Đối với Xperia Z2/ZL2
  Mở Sound, sau đó chọn vào Hi-res Audio via USB in Sound.

  Đối với Xperia Z3
  Mở Audio Settings từ Sound, sau đó chọn vào Hi-res Audio via USB.

  Đối với Xperia Z4/Z5
  1. Mở Apps.
  2. Chọn Settings Device Connection .
  3. Chạm vào Detect USB device in USB Connectivity.

  LƯU Ý: Đối với dòng Xperia Z2 / ZL2 / Z3, những thiết lập trên chỉ áp dụng cho các dòng Android5.0 trở lên.

  Image

  [A] Sử dụng bộ chuyển đổi USB được bán riêng dành cho điện thoại. Hãy kết nối nó với điện thoại.
  [B] Dây cáp Micro USB (không đi kèm theo sản phẩm).