ID bài viết : 00167481 / Sửa lần cuối : 01/03/2020

USB driver dành cho TA-ZH1ES không thể cài đặt trên máy tính.

USB driver dành cho TA-ZH1ES không thể cài đặt trên máy tính.

  Vui lòng kiểm tra như sau:

  • Đối với  Windows Vista / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10

   USB driver có thể không được cài đặt tự động do phần mềm bảo vệ trên máy tính, vv... Hãy tải usb driver theo cách thủ công từ trang web tải về.

   Driver dành cho Headphone Amplifier
   https://www.sony-asia.com/support/download/615272/product/ta-zh1es

  • Đối với Windows 7

   Khi dấu chấm than (!) xuất hiện trên  Device Manager , USB driver có thể không cài đặt được trên Windows 7.

   QUAN TRỌNG: Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất máy tính.

   1. Hãy kiểm tra xem liệu chương trình cập nhật bảo vệ (KB3033929) có được cài đặt trên máy tính của bạn không. Đối với Windows 7, cần phải bổ sung mã ký hiệu SHA-2 và chữ ký xác minh.

    Chương trình cập nhật bảo vệ (KB3033929) cũng có thể được áp dụng trên máy tính của bạn bằng cách cài đặt các chương trình sửa đổi mới nhất cho Windows 7 (Service Pack, chương trình cập nhật, patch).

    Cài đặt chương trình cập nhật theo thứ tự sau khi bàn cài đặt thủ công.
    1. Chương trình cập nhật bảo vệ (KB3035131)
    2. Chương trình cập nhật bảo vệ (KB3033929)
   2. Tải usb driver từ trang web sau.

    Driver dành cho Headphone Amplifier
    https://www.sony-asia.com/support/download/615272/product/ta-zh1es