ID bài viết : 00167504 / Sửa lần cuối : 07/03/2019

Không thể nghe được âm thanh phụ đề của TV trên loa không dây.

Không thể nghe được âm thanh phụ đề của TV trên loa không dây.

    Vui lòng kiểm tra các thiết lập sau.

    • Chọn sub voice (âm thanh phụ đề) trên công tắc chọn âm thanh của TV.
    • Thiết lập ngõ ra của TV sang PCM.