ID bài viết : 00166245 / Sửa lần cuối : 25/03/2019

Không thể kết nối với thiết bị BLUETOOTH khi đang sử dụng tính năng Wireless Stereo.

Không thể kết nối với thiết bị BLUETOOTH khi đang sử dụng tính năng Wireless Stereo.

    Bạn không thể kết nối với loa nếu đèn báo LINK sáng màu xanh lá. Để xuất âm thanh của thiết bị kết nối qua BLUETOOTH từ loa bằng tính năng Wireless Stereo, hãy kết nối thiết bị qua BLUETOOTH với loa khi đèn báo LINK sáng màu cam.