ID bài viết : 00166252 / Sửa lần cuối : 02/03/2017

Âm thanh bị trễ trong khi phát lại video khi sử dụng tính năng Wireless Stereo với SRS-HG1.

    Âm thanh bị trễ trong khi phát lại video khi sử dụng tính năng Wireless Stereo với SRS-HG1.


    Không đảm bảo phát lại Video bằng tính năng Wireless Stereo.
    Nếu bạn kết nối TV hoặc thiết bị game bằng tính năng Wireless Stereo, sẽ có một khoảng thời gian trễ giữa video và âm thanh.