ID bài viết : 00170723 / Sửa lần cuối : 10/09/2018

Khi dùng Photo Sharing Plus, ngôn ngữ trên thiết bị di động không hiển thị đúng.

Khi dùng Photo Sharing Plus, ngôn ngữ trên thiết bị di động không hiển thị đúng.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu thiết bị di động của bạn (điện thoại thông minh/máy tính bảng) không hỗ trợ cài đặt ngôn ngữ dành cho TV, ngôn ngữ trên trình duyệt của thiết bị di động có thể không được hiển thị đúng.

LƯU Ý: Hiện tượng có thể khác nhau tùy theo thiết bị di động mà bạn đang sử dụng. Chẳng hạn như, một số thiết bị không hiển thị bất kỳ ngôn ngữ nào hoặc có thể hiển thị ngôn ngữ là tiếng Anh.