ID bài viết : 00164134 / Sửa lần cuối : 09/12/2016

Nút chọn điều chỉnh đa năng trong máy ILCA-99M2 không hoạt động tốt hoặc khó điều khiển.

Nút chọn điều chỉnh đa năng trong máy ILCA-99M2 không hoạt động tốt hoặc khó điều khiển.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Để có thể dễ dàng thao tác và điều chỉnh chính xác, chúng tôi khuyến cáo bạn nhấn nút chọn điều hướng từ giữa ra ngoài. Trượt từ ngoài vào giữa sẽ không hoạt động tốt được. Hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp

      Image       Khuyến cáo
Image 
 Trượt từ giữa ra ngoài


 Không khuyến cáo
 Image
 Nhấn từ ngoài vào giữa