ID bài viết : 00164134 / Sửa lần cuối : 09/12/2016

Nút chọn điều chỉnh đa năng trong máy ILCA-99M2 không hoạt động tốt hoặc khó điều khiển.

Nút chọn điều chỉnh đa năng trong máy ILCA-99M2 không hoạt động tốt hoặc khó điều khiển.

  Để có thể dễ dàng thao tác và điều chỉnh chính xác, chúng tôi khuyến cáo bạn nhấn nút chọn điều hướng từ giữa ra ngoài. Trượt từ ngoài vào giữa sẽ không hoạt động tốt được. Hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp

        Image       Khuyến cáo
  Image 
   Trượt từ giữa ra ngoài


   Không khuyến cáo
   Image
   Nhấn từ ngoài vào giữa