ID bài viết : 00166543 / Sửa lần cuối : 23/12/2016

Làm cách nào để nhận mã đăng ký cho Garage Entertainment?

  Làm cách nào để nhận mã đăng ký cho Garage Entertainment?

  Hãy nhận mã đăng ký bằng cách khởi chạy ứng dụng Activate Enhanced Features như hướng dẫn dưới đây.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Sony Select trong mục Featured apps.
  3. Chọn Activate Enhanced Features trong mục More apps.
  4. Mã đăng ký sẽ xuất hiện trên màn hình.

  LƯU Ý: Một mã số có năm chữ số được yêu cầu trên trang web Sony Entertainment Network để kích hoạt Garage Entertainment.