ID bài viết : 00166557 / Sửa lần cuối : 23/12/2016

Ở chế độ hẹn giờ, âm thanh không xuất ra ở mức âm lượng đã thiết lập khi mở TV.

    Ở chế độ hẹn giờ, âm thanh không xuất ra ở mức âm lượng đã thiết lập khi mở TV. 
    Volume Setup (Thiết lập âm lượng) ở chế độ On timer (Hẹn giờ) là tính năng để kiểm soát âm lượng loa TV.

    Nếu một thiết bị HDMI-CEC tương thích AV Receiver/Soundbar được kết nối với TV, bạn không thể thiết lập âm lượng của thiết bị kết nối từ chế độ On timer (Hẹn giờ) của TV.

    Nếu bạn muốn thiết lập âm lượng của thiết bị đã kết nối vào lúc bật TV, hãy điều chỉnh mức âm lượng bạn muốn bằng cách nhấn nút âm lượng trên điều khiển, sau đó tắt nguồn.