ID bài viết : 00161574 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Android TV (phát hành năm 2015) có hỗ trợ HDR10 không?

  QUAN TRỌNG:

  • Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng xem phần Sản phẩmáp dụng ở cuối bài viết này.
  • Các mẫu máy sau không hỗ trợ HDRHLG.
   Dòng S80xxC, dòng X83xxC, dòng X80xxC_X81xxC

  Hãy kiểm tra như sau.

  • Các Tivi tương thích với HDR10
   Sony 4K HDR có hỗ trợ HDR10, nhưng không hỗ trợ các định dạng sau:
   • Dolby-Vision
   • VP9-HLG
   • VP9-HDR10
   • VISIONPLUS
   • HDR10 (dành cho Truyền hình)

  • Các HLG
   Android TV phát hành năm 2015 dự kiến sẽ hỗ trợ HLG với bản cập nhật phần mềm trong tương lai. Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo: Cách cập nhật phần mềm