ID bài viết : 00160414 / Sửa lần cuối : 14/10/2016

Tôi có thể dùng ứng dụng Home Theater Control để chuyển ngõ vào trên TV không?

Tôi có thể dùng ứng dụng Home Theater Control để chuyển ngõ vào trên TV không?

    Các ngõ vào TV không thể được chuyển bằng ứng dụng Home Theater Control. Để chuyển đổi các đầu vào TV, sử dụng điều khiển từ xa TV của bạn

    LƯU Ý: Ứng dụng Home Theatre Control là để chuyển đổi các đầu vào âm thanh, hoặc thay đổi các thiết lập của hệ thống âm thanh từ màn hình TV