ID bài viết : 00160413 / Sửa lần cuối : 23/04/2018

Lỗi: There is no network connection right now (Hiện không có kết nối mạng) xuất hiện sau khi bật Tivi.

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  1. Lỗi này xảy ra khi bạn tắt và bật Tivi khi đang xem từ một ứng dụng.

   LƯU Ý: Chọn RETRY (THỬ LẠI) để kết nối lại với internet. Nếu lỗi không được khắc phục, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

  2. Lỗi này xảy ra khi bạn kết nối Android TV với internet qua cáp mạng LAN. 
   Kiểm tra xem bạn có bật cài đặt IPv6 trên Tivi hay không. Tắt cài đặt IPv6 như sau:
   1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
   2. Cuộn xuống danh mục Settings (Cài đặt).
    Ảnh

   3. Chọn Network (Mạng) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
   4. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
   5. Chọn IPv6 setup (Thiết lập IPv6), sau đó đặt là NO (KHÔNG).

  3. Nếu có thể, hãy kết nối Tivi với internet qua kết nối không dây.
   1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
   2. Cuộn xuống danh mục Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Network Settings (Cài đặt mạng).
    Ảnh

   4. Chọn Wi-Fi.
   5. Chọn On (Bật).