ID bài viết : 00158804 / Sửa lần cuối : 22/06/2018

Cách tắt hoặc thoát chế độ DEMO trên Tivi.

  Hãy làm theo các bước sau.

  1. Tiến hành khôi phục cài đặt gốc. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo Cách khôi phục Tivi về cài đặt gốc.
   Sau khi hoàn thành quá trình khôi phục cài đặt gốc, màn hình thiết lập ban đầu sẽ được hiển thị.
  2. Trong quá trình thiết lập ban đầu, chọn Home (Nhà) trên màn hình Location (Vị trí).

   Ảnh