ID bài viết : 00158290 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Hướng dẫn sử dụng phản chiếu hình ảnh với TV Android.

Hướng dẫn sử dụng phản chiếu hình ảnh với TV Android.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

TV Android có thể được kết nối trực tiếp với thiết bị tương thích tính năng Phản chiếu hình ảnh mà không sử dụng dây cáp hoặc router không dây (hoặc access point).

Kết nối phải được thực hiện bằng cách chọn phản chiếu (mirroring) trên TV và trên thiết bị nguồn.

Hãy tham khảo danh sách các thiết bị Wi-Fi Certified Miracast trên trang web Wi-Fi Alliance để biết thêm chi tiết.

LƯU Ý:

Để đăng ký thiết bị của bạn với TV


 1. Nhấn nút INPUT trên điều khiển của TV, chọn Screen mirroring bằng các nút Image / Image , sau đó nhấn nút Enter.

  * TV không đi vào chế độ chờ và đợi một kết nối từ thiết bị di động. Trong lúc màn hình chờ dành cho chế độ Phản chiếu hình ảnh hiển thị, kết nối không dây giữa TV và wireless router (access point) của bạn bị ngắt kết nối, do đó giao tiếp qua Internet bị ngừng lại.

  Image

 2. Kết nối thiết bị di động tương thích tính năng Phản chiếu hình ảnh với TV. Cấu hình thiết bị di động để kết nối với TV.

Hướng dẫn sau đây sử dụng Xperia (Android 4.4) làm ví dụ.

 1. Chạm vào Settings.
 2. Chọn Xperia Connectivity.
 3. Chọn Screen mirroring.
 4. Trên màn hình Phản chiếu hình ảnh, chạm vào Start.
 5. Chọn OK.
 6. Chạm vào tên TV của bạn.


Để liệt kê các thiết bị đã kết nối/đăng ký

 • Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa đi kèm.
 • Chọn Settings.
 • Lăn xuống Network và nhấn Enter.
 • Chọn Wi-Fi Direct.
 • Chọn Advanced settings.
 • Chọn device list/Delete


LƯU Ý: Thiết bị kết bối phải xác nhận như sau:

 • Thiết bị tương thích Phản chiếu màn hình: kết nối 2.4GHz (5GHz không được hỗ trợ).
 • Thiết bị tương thích Miracast : kết nối 2.4GHz (5GHz không được hỗ trợ).