ID bài viết : 00158288 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Hướng dẫn xem phim trực tuyến trên Netflix chuẩn HDR với TV Android.

Hướng dẫn xem phim trực tuyến trên Netflix chuẩn HDR với TV Android..

    Để thưởng thức  hình ảnh một cách tốt nhất, hãy làm như sau:


    Với tính năng mới nhất của TV Android, bạn có thể xem trực tuyến các bộ phim Netflix chuẩn HDR. Để làm được điều này, bạn cần phải làm như sau:

    • Kết nối Internet tốc độ cao. 25-megabits mối giây hoặc nhanh hơn được khuyến khích để cho chất lượng truyền tải tốt nhất.
    • Thiết lập phát lại của tài khoản Netflix phải thiết lập sang High. Để biết thêm về cách thay đổi thiết lập Phát lại của tài khoản Netflix của bạn, hãy truy cập trang web Hỗ trợ.