ID bài viết : 00158289 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Thiết bị 4K UHD hiển thị lỗi HDR khi kết nối với TV Android.

Thiết bị 4K UHD hiển thị lỗi HDR khi kết nối với TV Android.

  Khi kết nối với thiết bị 4K Ultra High Definition (UHD) như đầu đĩa Blu-ray 4K UHD với TV Android 4K, phải đảm bảo thực hiện như sau:

  • Chắc chắn TV hỗ trợ được định dạng HDR.
  • Chắc chắn bạn đã tải cập nhật phần mềm mới nhất cho TV để đảm bảo tính năng được kích hoạt.
  • Đảm bảo bạn đang sử dụng cáp HDMI chất lượng tốt, tốc độ cao.
  • Cài đặt thiết lập định dạng tín hiệu HDMI trên TV sang Enhanced.
   1. Dùng điều khiển đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings.
   3. Chọn External inputs.
   4. Chọn HDMI signal format.
   5. Chọn Enhanced format.

    LƯU Ý: Đầu đĩa 4K UHD có thể cần thực hiện chu trình xoay vòng nguồn AC sau khi điều chỉnh HDMI Signal Format (Định dạng tín hiệu HDMI) sang Enhanced.