ID bài viết : 00156085 / Sửa lần cuối : 23/04/2018

Danh sách câu hỏi thường gặp về pin

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thông tin cơ bản về pin của Microsoft

  1. Đồng hồ đo pin: câu hỏi thường gặp

Các liên kết tham khảo về pin:

  1. Thông tin cơ bản về pin VAIO. 
  2. Mức sạc pin đã giảm xuống sau khi tôi bật lại máy tính từ chế độ ngủ đông hoặc sau khi tắt. 
  3. Tại sao máy tính VAIO tiêu thụ pin ngay cả khi nguồn đã tắt hoàn toàn? 
  4. Cần phải làm gì nếu thời gian chạy pin ngắn hơn sau khi sạc? 
  5. Cần phải làm gì nếu pin không thể sạc đầy và thời gian chạy pin ngắn hơn? 
  6. Làm cách nào để đặt cấu hình cài đặt tiết kiệm năng lượng cho máy tính VAIO mà không lắp sẵn Pin năng lượng? 

Sơ đồ VAIO JEITA

Hãy nhấp vào các liên kết dưới đây để kiểm tra chuẩn đo lường JEITA:

Dòng mùa thu năm 2013


Dòng mùa hè năm 2013


Dòng mùa xuân năm 2013


Dòng mùa thu năm 2012


Dòng mùa hè năm 2012


Dòng mùa xuân năm 2012


Dòng mùa hè và mùa thu năm 2011


Dòng mùa xuân năm 2011


Dòng mùa thu năm 2010


Dòng mùa hè năm 2010


Dòng mùa xuân năm 2010


Dòng mùa thu năm 2009


Dòng mùa hè năm 2009


Dòng mùa xuân năm 2009


Dòng mùa thu năm 2008


Dòng mùa hè năm 2008


Dòng mùa xuân năm 2008


Dòng mùa thu và mùa đông năm 2007


Dòng mùa hè năm 2007


Dòng mùa xuân năm 2007


Dòng mùa thu và mùa đông năm 2006


Dòng mùa hè năm 2006


Dòng mùa xuân năm 2006


Dòng mùa thu và mùa đông năm 2005


Dòng mùa hè năm 2005


Dòng mùa xuân năm 2005