ID bài viết : 00160427 / Sửa lần cuối : 28/02/2022

Cách trình chiếu ảnh/nhạc/video qua USB

  QUAN TRỌNG:

  Bạn có thể thưởng thức các tập tin ảnh/nhạc/video được lưu trữ trong máy ảnh tĩnh kỹ thuật số hoặc máy quay của Sony thông qua cáp USB hoặc thiết bị lưu trữ USB trên Tivi.

  1. Kết nối thiết bị USB được hỗ trợ với Tivi.
  2. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  3. Nhấn mũi tên Lên/Xuống rồi nhấn Enter để chọn Media (Nội dung đa phương tiện).
  4. Nhấn mũi tên Lên/Xuống rồi nhấn Enter để chọn Photo (Ảnh), Music (Nhạc) hoặc Video.
  5. Phần Device Selection (Chọn thiết bị) sẽ xuất hiện.
   Nhấn mũi tên Lên/Xuống rồi nhấn Enter để chọn thiết bị.
  6. Nhấn mũi tên Lên/Xuống/Trái/Phải rồi nhấn Enter để chọn tập tin hoặc thư mục.

  • Tùy chọn phát
   Nhấn nút màu đỏ trong chế độ xem dạng ảnh thu nhỏ để hiển thị danh sách các cài đặt phát USB.

  • Cách điều chỉnh chất lượng hình ảnh và âm thanh của phương tiện USB
   Nhấn OPTIONS (TÙY CHỌN) trong khi phát nội dung đa phương tiện, sau đó chọn Picture (Hình ảnh) hoặc Sound (Âm thanh).
   LƯU Ý: Nhấn mũi tên Lên/Xuống/Trái/Phải rồi nhấn Enter để chọn và điều chỉnh một mục.

  • Cách phát ảnh dưới dạng bản trình chiếu (Ảnh)
   Nhấn nút màu xanh lá cây trong chế độ xem dạng ảnh thu nhỏ để bắt đầu bản trình chiếu.
   Để đặt Slideshow Effect (Hiệu ứng trình chiếu) và Slideshow Speed (Tốc độ trình chiếu), hãy nhấn OPTIONS (TÙY CHỌN) rồi chọn Playback Options (Tùy chọn phát).
   Để dừng trình chiếu, hãy nhấn RETURN (QUAY LẠI).

  LƯU Ý:

  • Trong khi Tivi đang truy cập dữ liệu trên thiết bị USB, hãy chú ý những điều sau:
   • Không tắt Tivi.
   • Không ngắt kết nối cáp USB.
   • Không tháo thiết bị USB.

  Dữ liệu trên thiết bị USB có thể bị hỏng.

  • Sony sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự hỏng hóc hoặc mất mát dữ liệu nào trên phương tiện ghi do sự cố trên Tivi hoặc bất kỳ thiết bị được kết nối nào.
  • Tên tập tin và tên thư mục có thể không hiển thị đúng trong một số trường hợp.
  • Khi bạn kết nối một máy ảnh tĩnh kỹ thuật số của Sony, hãy đặt chế độ kết nối USB của máy ảnh là Auto (Tự động) hoặc Mass Storage (Bộ lưu trữ). Để biết thêm thông tin về chế độ kết nối USB, hãy tham khảo hướng dẫn đi kèm với máy ảnh kỹ thuật số.
  • Sử dụng thiết bị lưu trữ USB đạt tiêu chuẩn.
  • Nếu tập tin đã chọn có thông tin lưu trữ không đúng hoặc không đầy đủ, bạn sẽ không thể phát tập tin đó.