ID bài viết : 00153402 / Sửa lần cuối : 16/04/2018

Hướng dẫn chia sẻ hình ảnh hoặc video từ thiết bị iPhone hoặc Android sang TV Android.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hướng dẫn chia sẻ hình ảnh hoặc video từ thiết bị iPhone hoặc Android sang TV Android.

Bạn có thể sử dụng Photo Sharing Plus để chia sẻ hình ảnh hoặc video từ thiết bị iPhone hoặc Android sang TV.

Để thiết lập Photo Sharing Plus, thực hiện theo các bước sau:

 1. Dùng điều khiển đi kèm, nhấn nút HOME.
 2. Trên menu HOME, cuộn xuống mục Apps.
 3. Dưới mục Apps, chọn ứng dụng Photo Sharing Plus.
 4. Dưới màn hình ứng dụng Photo Sharing Plus, chọn Start.
 5. Kết nối thiết bị với mạng Wi-Fi hoặc TV Android. Đảm bảo kiểm tra như sau:

  LƯU Ý: Tính năng Photo Sharing Plus hoạt động với cả thiết bị di động Android hoặc Apple iPhone .

  • Chọn DIRECT-xx-BRAVIA trên thiết bị di động như sau:
   LƯU Ý: Các bước thiết lập chế độ Thiết lập Wi-Fi của thiết bị di động có thể khác nhau tùy theo thiết bị di động. Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
   1. Trên thiết bị di động, đi đến Settings.
   2. Chọn Wi-Fi Settings.
   3. Chọn mạng của TV.

    LƯU Ý: Mạng của TV là DIRECT-xx-BRAVIA.

   4. Nhập lại mật khẩu trên thiết bị di động.

    LƯU Ý: mật khẩu được hiển thị trên màn hình TV.

  • Sử dụng trình duyệt của thiết bị di động, hãy vào URL, http://192.168.49.1

   Photo Share Plus IP

  • Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.
    

Video hướng dẫn


Đối với các bước xử lý sự cố khác về tính năng Photo Sharing Plus, kiểm tra như sau: