ID bài viết : 00153402 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Cách chia sẻ ảnh hay video từ thiết bị iPhone hoặc Android với Android TV?

  Bạn có thể sử dụng Photo Sharing Plus để chia sẻ ảnh hay video từ thiết bị iPhone hoặc Android cho Tivi.

  Để thiết lập Photo Sharing Plus, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Trên menu HOME, cuộn xuống đến danh mục Apps (Ứng dụng).
  3. Trong danh mục Apps (Ứng dụng), chọn ứng dụng Photo Sharing Plus (Chia sẻ ảnh).
  4. Trong màn hình ứng dụng Photo Sharing Plus, chọn Start (Bắt đầu).
  5. Kết nối thiết bị với mạng Wi-Fi của Android TV. Hãy đảm bảo kiểm tra những nội dung dưới đây:

   LƯU Ý: Tính năng của ứng dụng Photo Sharing Plus hoạt động trên các thiết bị di động Android hoặc Apple iPhone .

   • Chọn DIRECT-xx-BRAVIA trên thiết bị di động như sau:
    LƯU Ý: Các bước thiết lập Cài đặt Wi-Fi của thiết bị di động có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị di động. Tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị di động.
    1. Trên thiết bị di động, hãy vào Settings (Cài đặt).
    2. Chọn Wi-Fi Settings (Cài đặt Wi-Fi).
    3. Chọn mạng của Tivi.

     LƯU Ý: Mạng của Tivi là DIRECT-xx-BRAVIA.

    4. Nhập mật khẩu trên thiết bị di động.

     LƯU Ý: Mật khẩu được hiển thị trên màn hình Tivi.

   • Sử dụng trình duyệt của thiết bị di động, hãy truy cập URL, http://192.168.49.1

    IP Photo Share Plus

   • Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập.
     


  Đối với các bước khắc phục sự cố về tính năng Photo Sharing Plus, hãy kiểm tra như sau: