ID bài viết : 00152885 / Sửa lần cuối : 28/07/2016

Quá trình Ghép đôi là gì?

Quá trình Ghép đôi là gì?

  Quá trình Ghép đôi:
  1. BẬT hệ thống.
  2. Thiết lập chức năng Bluetooth của thiết bị Bluetooth sang bật (on).
  3. Nhấn và giữ nút PAIRING trên hệ thống cho đến khi đèn báo Bluetooth (màu xanh dương) bắt đầu nhấp nháy nhanh. *1
  4. Thực hiện quá trình ghép đôi trên thiết bị Bluetooth để nhận diện hệ thống. *2
  5. Chọn hiển thị SRS-BTD70 trên màn hình hiển thị của thiết bị Bluetooth. *3, *4
  6. Nếu được yêu cầu nhập Mật khẩu (Passcode) trên màn hình của thiết bị Bluetooth, hãy nhập 0000. *5
  7. Kết nối Bluetooth hoàn tất và chỉ báo Bluetooth (màu xanh dương) trên hệ thống sáng lên.


  *1: Chế độ Ghép đôi trên hệ thống bị hủy sau 5 phút, và chỉ báo Bluetooth (màu xanh dương) tắt.
  Nếu chế độ Ghép đôi bị hủy trong khi đang thực hiện quá trình này, hãy bắt đầu lại từ bước 3.
  *2: Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm theo thiết bị.
  *3: Một vài thiết bị không thể hiển thị danh sách các thiết bị được nhận diện.
  *4: Nếu SRS-BTD70 không xuất hiện tên màn hình thiết bị, lặp lại từ bước 2.
  *5: Mật khẩu (Passcode) có thể được gọi là Passkey, PIN code, PIN number, hoặc Password.