ID bài viết : 00152893 / Sửa lần cuối : 28/07/2016

Tại sao không có âm thanh hoặc hình ảnh xuất hiện khi đầu đĩa được kết nối với màn hình thông qua bộ khuếch đại AV bằng cáp HDMI?

  Tại sao không có âm thanh hoặc hình ảnh xuất hiện khi đầu đĩa được kết nối với màn hình thông qua bộ khuếch đại AV bằng cáp HDMI?
  Vui lòng kiểm tra như sau:
  • Dây HDMI có được kết nối chính xác không?
  • Đầu vào kết nối có được chọn là HDMI không?
  • Thiết lập Audio (HDMI) sang PCM để xem bộ khuếch đại có bất kỳ âm thanh nào không. Sau đó kiểm tra mức điều khiển âm lượng, nguồn điện, và lựa chọn đầu vào của các thiết bị kết nối.

  Vui lòng thiết lập ngõ ra của loa sang AV AMP khi TV bạn sử dụng là BRAVIA.