ID bài viết : 00152894 / Sửa lần cuối : 28/07/2016

Giải quyết thế nào nếu không có âm thanh mặc dù thông tin track vẫn hiển thị?

    Giải quyết thế nào nếu không có âm thanh mặc dù thông tin track vẫn hiển thị?
    Tùy thuộc vào thiết bị USB (Digital Media Player), khi một thiết bị USB được kết nối với máy này và một thiết bị khác cũng được kết nối với máy này (ví dụ như kết nối Bluetooth) cùng một lúc, có thể không có âm thanh.

    Trong trường hợp như vậy, thay đổi các thiết lập đầu ra âm thanh của thiết bị DMP hoặc ngắt kết nối thiết bị còn lại khỏi thiết bị USB.