ID bài viết : 00156598 / Sửa lần cuối : 19/11/2019

Lỗi: OPEN APP

Lỗi: OPEN APP

    1. Khởi động ứng dụng SongPal trên thiết bị di động.
    2. Nếu OPEN APP vẫn hiển thị, hãy cập nhật hệ thống âm thanh xe hơi lên phiên bản phần mềm mới nhất.

      LƯU Ý: Thông tin chi tiết về việc cập nhật phần mềm hệ thống có thể được tìm thấy trên các trang web hỗ trợ của Sony.